1 — Τηλέμαχος

2 — Ἠέλιος

3 — Κίρκη

4 — Συμπληγάδες

5 — Ἰθάκη

6 — Ναυσικάα

7 — Σκύλλα / Χάρυβδις

8 — Σειρῆνες

9 — Αἴολος

10 — Πηνελόπη

11 — Λαιστρύγονες

12 — Кύκλοπες

13 — Λωτοφάγοι

14 — Πρωτεύς

15 — Εὔμαιος

16 — Καλυψώ

17 — Νέστωρ

18 — Ἀΐδης