Group show

 

 

07.05 – 29.06.2014

Art Gallery Vashenko, Gomel, Belarus

 

 

Curators: Mikhail Gulin, Tatiana Kondratenko, Olga Rybchinskaja, Anna Samarskaja

Artists: Andrey Anro, Alexandr Bartashevich, Sergey Babareko, «Bergamot», Andrey Busel, Alexandr Faley, Zhanna Gladko, Sergey Grinevich, Mikhail Gulin, Tatiana Kondratenko, Sergey Kiriuschenko, Vladimir Kondrusevich, Alexey Lunev, Alexandr Nekrashevich, Vladimir Parfenok, Artem Rybchinsky, Igor Savchenko, Sergey Shabohin, Evgeny Shadko, Konstantin Selichanov, Antonina Slobodchikova, Tamara Sokolova, Igor Tishin, Sergey Zhdanovich

 

 

 

Work: Sergey Shabohin presented a fragments of project We are Stern Consumers of Cultural Revolutions

 

 

 

 

 

 

 

artkurator.com